Kuntoutuspalvelu

Esko Jalkasen (1921-2007) suuri haave toteutui, kun vuoden 2001 joulukuussa Yhdistykselle saatiin vuokrattua toimitilat Helsingin Hakaniemestä. Kuntoutuspalvelu käynnistyikin toimistolla heti vuoden 2002 alusta. Vuodesta 2002 alusta vuoden 2020 loppuun mennessä yliaistillista kuntoutuspalvelua on välitetty satoihin tuhansiin kohteisiin. Tämä on valtava määrä. Nykyisin kuntoutuspalvelua hoidetaan pääsääntöisesti netin kautta etäpalveluna yhdistyksen jäsenille.

Kuntoutuspalvelulla tarkoitetaan yksinkertaisesti sanottuna positiivisen energian välittämistä. Tätä energiaa voidaan kutsua myös kaikkialliseksi elämänvoimaksi, Rakkaudeksi tai Pyhän Hengen voimaksi. Kuntoutuksen seurauksena kuntoutettavaan kohteeseen tulee mahdollisimman täydellinen harmonia, jolloin omaehtoinen, luonnonmukainen ja luonnollinen toipuminen on kussakin kohteessa mahdollista. Kuntoutuksen kohteena voi olla esim. ihminen, eläin, rakennus, maatila tai maa-ala. Toiminta pohjautuu metsänhoitaja, luonnontutkija ja mystikko Esko Jalkasen yliaistillisiin havaintoihin ja monia vuosia koeteltuihin käytäntöihin sekä ohjeisiin.

Kuntoutusapua pyytävä yhdistyksen jäsen ilmoittaa etu- ja sukunimensä sekä kuvailee lyhyesti asian, ongelman tai vaivan, johon toivoo apua (esim. näkymätön rasite, riita-asia, terveydellinen vaiva).  Mikäli apua pyydetään jollekin läheiselle, oletamme, että kyseiseltä henkilöltä on saatu avunpyyntöön lupa.

Eläinten kuntoutuspyynnöissä (esim. hevoset, koirat, kissat, lehmät, porsaat, lampaat, vuohet) riittää, kun eläimen kutsumanimi mainitaan ja vaiva tai ongelma, johon toivotaan apua.

Parhaimmassa tapauksessa yksikin kuntoutuspyyntö riittää toivottuun tulokseen pääsemiseksi, esim. silloin, kun on kyse näkymättömästä rasitteesta, joka voidaan poistaa (haitallinen maasäteily, kirous, paha silmä, maanläheinen vainaja tai kummitus). Muissa tapauksissa (esim. riita-asiat, terveydelliset vaivat) uusintapyynnöt ovat paikallaan aina tarpeen mukaan esim. toinen pyyntö kahden kolmen viikon kuluttua ja seuraavat kuukauden kahden välein.

Suuri nöyryys ja myötätunto ongelmatilanteissa olevia ja hätää kärsiviä kohtaan luo halun välittää apua, tehdä jotain kärsivän ihmisen tai eläimen hyväksi. Kaikessa toimitaan kuitenkin aina Korkeimman tahdon mukaan ja Luonnonlakien alaisuudessa, joten kaikki tapahtuu Luojan suuren suunnitelman puitteissa aina siten kuin on sallittu.

Toivomus olisi, että uusintapyyntöjen yhteydessä saadaan myös tietoa ja palautetta, onko kuntoutetussa kohteessa tapahtunut muutoksia ja jos on, niin mihin suuntaan. Palautetiedot kannustavat meitä toimistolla vapaaehtoisuuteen perustuvassa toiminnassamme jatkossakin viemään Esko Jalkasen kallisarvoista elämäntyötä käytännössä eteenpäin.

Kaikki toimistolle lähetetyt viestit tietojärjestelmän automaattinen järjestelmä poistaa protokollan mukaisesti.

Esko Jalkanen Luonnonvoimat yhdistyksen jäsenyys