Tiina Lindholm

Tiina Lindholm on metsänhoitaja, luonnontutkija ja mystikko Esko Jalkasen kouluttama luonnon salaisten voimien asiantuntija.

Henkinen tie on kaikille avoinna!

Tiina Lindholm toimii vapaaehtoistyöntekijänä ”Esko Jalkanen – Luonnonvoimat Yhdistys ry:n” toiminnanjohtajana ja pitää viikonloppuisin erikoiskursseja Esko Jalkasen elämäntyöstä ja uusista yliaistillisista tutkimuksistaan sekä varpu- ja heiluritaidosta kaikille luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä kiinnostuneille. Perus- ja jatkokurssit ovat nykyään etäkursseja, joten ne on mukava käydä kotona tai siellä, missä se sopii kurssilaiselle parhaiten.

Lindholm on koulutukseltaan terveydenhuollon maisteri ja Esko Jalkasen vuonna 1999 nimeämä työnsä jatkaja. Maisterin tutkinnon hän suoritti Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitoksella. Hänen gradutyönsä käsitteli avosairaanhoidon lääkärinvastaanotolta poisjääneitä potilaita. Tutkimusaineisto sisälsi lähes 1.000 potilasta. Hänen työhistoriansa oli kuitenkin aikakaan alkanut jo Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta, Meilahden sairaalasta, jossa hän toimi 1980-luvun alussa päivystyspoliklinikalla, -osastolla, teho-osastolla, lääkäriambulanssissa ja jatkui erikoistumisvaiheen jälkeen Helsingin Vallilan terveysasemalla osastonhoitajana ja väestövastuuseen siirtymisprosessin kouluttajana ja eräänä läpiviejänä. Vuosiin mahtuu myös palvelua Ruotsin vanhustenhuollossa sekä SPR:n avustustyöntekijänä Somalian pakolaisleirillä, kunnes Suomen Terveydenhoitajaliiton ammatinkehittämispäällikön tehtävät jätettyään hän siirtyi Esko Jalkasen pyynnöstä viemään Jalkasen elämäntyötä eteenpäin.

Kun Jalkanen (1921-2007) vuosituhannen vaihteen ensimmäisinä vuosina pikku hiljaa alkoi vetäytyä julkisuudesta Tiina Lindholmin ottaessa yhä suuremmassa määrin eri viikonlopputilaisuuksien vetovastuuta, oli Jalkasella parempi mahdollisuus keskittyä tutkimustyöhön. Näkymätöntä maailmaa koskevista tutkimuksistaan Jalkanen oli jo 1980-luvun puolivälistä lähtien julkaissut kirjoja, mutta suuri joukko tutkimuksiaan makasi kuitenkin edelleen hänen kirjoituspöytänsä laatikoissa.

Tiina Lindholm & Esko Jalkanen

Kun vuonna 2003 tuli Tiina Lindholmille tieto, että Jalkasen koko elämäntyö tulisi merkitä muistiin, luovutti Jalkanen Lindholmille kaikki tutkimuksensa – työpäiväkirjansa mukaan lukien. Näin alkoi ”Esko Jalkanen – Luonnonvoimat Yhdistys ry:n” historiassa uusi vaihe, kun ensimmäisenä kirjankokoamisvuotena Lindholm kartoitti ja monisti koko Jalkasen elämäntyön, saaden työhön myös apua pieneltä joukolta yhdistyksen jäseniä. Tämän jälkeen alkoi työn rankin, mutta mielenkiintoisin vaihe, kun reilut 1.500 Jalkasen tutkimusta Lindholmin tuli asettaa kronologiseen järjestykseen. Jalkasen piirtämät luonnokset saivat myös uuden ilmeen, kun avuksi saatiin yhdistyksen silloinen hallituksen puheenjohtaja, joka siirsi saadut taulukot ja kaaviot nykyteknologian vaatimaan muotoon. Kymmentuntiset työpäivät Lindholmilla eivät menneet hukkaan, kun hän vuonna 2006 sai valmiiksi koottua koko Esko Jalkasen elämäntyön. Kolmiosainen suurteos – "UUSI AJATUS LÖYTYY LUONNOSTA– Käsikirja luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä” – käsittää 1.798 sivua ja kaikki Jalkasen tutkimukset noin neljännesvuosisadan ajalta.  Kirjat löytyvät Tiina Lindholm Servicen puolelta.

Tämän jälkeen vuonna 2007 Lindholm kokosi kaikki Jalkasen tutkimustyön ja Lindholmin yhteistyöllä syntyneet 297 käytännön ohjetta Kuntouttajan käsikirjaksi, liittäen käsikirjaan mukaan myös kolmiosaisen suuren kirjasarjan hakemistot. Käsikirjan ohjeista suurin osa oli syntynyt Jalkasen ja Lindholmin yli kymmenvuotisen yhteistyön seurauksena Lindholmin ylöskirjaamina.

Kesällä 2008 ilmestyi Lindholmin toimittamana kirja: "VARPUTAITO -Silmälasit näkymättömään maailmaan”. Teos selviytyi vuonna 2009 yleisöäänestyksen voittajaksi vuonna 2008 julkaistujen rajatietokirjojen joukosta. Varputaito-kirja, joka on saatavilla sekä painetussa muodossa että E-kirjana,  on tarkoitettu kaikille näkymättömästä maailmasta kiinnostuneille, jotka haluavat oppia käyttämään varpua tai syventää jo opittuja taitojaan. Varvun käyttö on konkreettisin tapa saada kosketus yliaistilliseen tietoon. Kirjat löytyvät Tiina Lindholm Servicen puolelta.

Keväällä 2010 ilmestyi Lindholmin kirja:  "LUPA AUTTAA”– Tosikertomuksia elävästä elämästä”. Kirja, joka on saatavana sekä painetussa muodossa että E-kirjana, kertoo, miten Esko Jalkasen elämäntyötä voidaan toteuttaa käytännössä ja siten koulutetun auttajan mahdollisuuksista henkiseen toimintaan. Kirjan useat kymmenet tosikertomukset vahvistavat, että monilla on yliluonnollisia tai -aistillisia kokemuksia, mutta usein näitä asioita ei uskalleta tuoda esille, koska ympäristö ei aina suhtaudu yliluonnollisilta tuntuviin asioihin kovin myötämielisesti. Apua näkymättömiin häiriöihin ja henkisiin rasitteisiin kuitenkin löytyy eli yksin ei kenenkään tarvitse näiden havaintojen kanssa jäädä. Usein ei vain tiedetä, mistä oikein on kysymys ja että asioille voidaan myös tehdä jotakin.

Hyvinvointiin tai terveyteen vaikuttavista henkisistä rasitteista yleisimpinä nousevat esille negatiiviset ajatukset ja henkinen sekä aineellinen painostaminen kiusaamisen eri muodoissa.

Vähemmän tunnettuja henkisiä rasitteita ovat kirjassa mainitut pahat silmät, maanläheiset vainajat, kummitukset, karmalliset rasitteet, kiroukset ja menneisyyden kauhut, joista tuodaan useita kymmeniä tosikertomuksia esille.

Näkymättömät, yliluonnolliset asiat herättävät myös valtavan määrän erilaisia kysymyksiä, joihin yleensä viralliselta taholta on vaikea saada mitään vastauksia. Näitä kysymyksiä ja vastauksia löytyy kirjasta toista sataa.

Olivatpa syyt ihmisen sairastumiseen tai ongelmiin mitkä tahansa, kirjassa otetaan asioihin toisenlainen näkökulma ja tarkastellaan asioita laajemmasta, henkisemmästä näkökulmasta.

Fyysistä kehoa ohuempi, korkeampivärähteisempi ja näkymätön eetterikeho lävistää moniulotteisuudessaan fyysisen kehon. Eetterikeho on osa ihmisen henkistä kokonaisuutta. Kaikki sairaudet alkavat aina ensin eetterikehossa. Siksi myös ihmisen henkisestä, korkeammasta olemuspuolesta tulisi huolehtia. Kun ihmisen korkeampi olemuspuoli heikkenee, ihminen sairastuu. Jos informaatiota tuovat kanavat eivät ole kunnossa, informaatio ja aine eivät voi virrata.

Keskeiseksi tekijäksi terveyden ja hyvinvoinnin kannalta nousee bioenergia, jota on aina oltava saatavilla. Mistä tätä elämänvoimaa sitten saa? Tähän kysymykseen kirja antaa seikkaperäisiä ohjeita, niin ruoan kuin juomankin kuin niiden käsittelynkin suhteen. Myös täydet hiven- ja alkuainevarannot tarvitaan suojauksen ylläpitämiseksi. Näin jaksamme paremmin arjessa ja pysymme helpommin terveinä. Siten apua löytyy niin konkreettisista omista toimista kuin henkiseltäkin puolelta.

Bioenergian lisäksi myös maasäteily ja kotiympäristön teknologiasta aiheutuvat säteilyt sekä erilaiset ajatusperäiset häiriöt vaikuttavat näkymättömällä tavalla hyvinvointiin ja terveyteen.

Tunnetuimpia ajatusperäisten häiriöiden aiheuttajia ovat alkoholi, huumeet ja tupakka. Jos asioita katsomme hieman laajemmasta, henkisestä näkökulmasta, samaan riippuvuuksien ja himojen ongelmavyyhtiin voimme lisätä myös erilaiset syömishäiriöt anoreksiasta bulimiaan, erilaiset peli- ja nettiriippuvuudet, seksihimo, vallanhimo, rahanhimo, urheiluhimo, dogmiriippuvaisuus ja eräänlaisena positiivisempana poikkeuksena taiteilijan esteettinen himo. Näkymättömiin voimiin ja häiriöihin löytyy apua. Kenenkään ei tarvitse jäädä näiden ongelmien kanssa yksin. Henkiseltä puolelta saatava apu antaa aivan uudenlaisia ajatuksia ja ratkaisumalleja riippuvuuksien ja vastaavien ongelmien kanssa painiskelevalle.

Joillekin saattaa kirjaa lukiessa herätä kysymys, miten itsekin voisi päästä henkisen tiedon lähteille? Tähän kysymykseen annetaan myös erilaisia vaihtoehtoja. Kirjat löytyvät Tiina Lindholm Servicen puolelta.

Kesällä 2013 Lindholmilta ilmestyi kirja: "TOTUUS KUMMITUKSISTA JA HENGISTÄ". Näkymättömän maailman rasitteisiin ja niistä johtuvien ongelmien ja häiriöiden ratkaisemiseksi on vaikea saada yliaistillista tietoa. Kirjassa kerrotaan, mikä rauhattomia taloja ja muita rakennuksia todellisuudessa vaivaa. Kirja on saatavilla sekä painetussa muodossa että E-kirjana.

Samalla otetaan esille reilut 80 tapausta, jotka yksinkertaisella tavalla osuvasti kuvaavat asioiden yleistä henkistä luonnetta ja kertovat mm. miksi terapeutit ja muut herkät henkilöt väsyvät esim. vainajasielujen läsnäolosta. Kirja on siten kurkistus syvemmälle, verhon taakse, erityisesti henkien, vainajien ja kummitusten maailmaan.

Henkiä, vainajia ja kummituksia ei missään tapauksessa tarvitse pelätä tulee kirjan sanomana myös kirkkaasti esille. Samalla saamme paremman käsityksen siitä, miten tilanteet on yliaistillisesti, henkisin voimin korjattu.

Kirja on samalla myös kutsu auttamistyöhön kaikille niille herkille, jotka kuulevat sydämessään tämän kutsun. Kirjan edetessä saadaan samalla lisää tietoa näkymättömän maailman ikuisista lainalaisuuksista.

Jouluksi 2020 ilmestyi Tiina Lindholmin kirja "UUSIA AJATUS LÖYTYY METSÄSTÄ – Pikaopas luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä”, joka on kunnianosoitus 100 vuotta sitten syntyneelle Esko Jalkaselle ja hänen elämäntyölleen. Kirja on myös oikopolku hyvinvoinnin ja auttamisen saloihin, jolloin etä- tai lähikursseja ei tarvitse lainkaan käydä. Kirjat löytyvät Tiina Lindholm Servicen puolelta.

”Haluatko tietää metsästä ja sen salaperäisistä voimista enemmän? Vai kiinnostaako sinua enemmän oma hyvinvointisi ja miten voit pysyä paremmin terveenä nykyajan melskeessä ja säteilyviidakossa? Vai tunnetko sisälläsi outoa kaipuuta, että jotain oleellista vielä puuttuu elämästäsi, vaikka kaikki ulkoisesti olisikin hyvin?  Vai tuntuuko sinusta siltä, että viralliselta puolelta et ole saanut riittävästi vastauksia omiin kysymyksiisi? 

Jos joku edellä mainituista kysymyksistä sai vastakaikua sinussa, niin nyt kädessäsi on todellinen ABC-kirja kaikille, jotka haluavat oppia tuntemaan syvemmin luontoa ja ihmistä normaalin aistitoiminnan ulottumattomista. Pikaoppaan monet kuvat ja piirrokset helpottavat salaperäisten asioiden ymmärtämistä, niihin liittyviä käsitteitä ja henkisiä lakeja.

Meillä Suomessa on alkuvoimaista herkkyyttä jäljellä, jonkinasteista tuntemattomien voimien havaitsemista, jota kukin voi itsenäisesti kehittää pikaoppaan antamin käytännön ohjein. Pikaopas on myös tie henkiseen kasvuun. Pitkälle edenneelle polun kulkijallekin pikaopas antaa paljon uusia mahdollisuuksia ja oivalluksia.

Luonto, ihmiset ja eläimet tarvitsevat nykyään apua aiempaa enemmän. On tärkeää, että sinäkin huomaat piilevät kykysi, jolloin voit valjastaa sisäisen voimasi koko luomakunnan hyväksi. Vaikka maapallon tilanne on monessa suhteessa huolestuttava, silti epätoivoon ei ole syytä vaipua, sillä aktiivinen toiminta luo positiivisempaa tulevaisuutta koko maapallolle. Ole rohkea ja tartu tilaisuuteen!

Kirjoittaja, Tiina Lindholm, on luonnon salaisten voimien asiantuntija, joka on yli 20 vuotta pitänyt kursseja luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä. Hän on koulutukseltaan terveydenhuollon maisteri.”

Tiina Lindholmille ei riitä, että hän itse on oppinut uusia asioita, vaan hän uskoo, kuten oppi-isänsä Esko Jalkanenkin aikanaan,  että kaikki muutkin vilpittömät etsijät voivat löytää sisältään uinumassa olevat voimat ja lähteä Eskon ja Tiinan antamien käytännön ohjeiden myötä mukaan toteuttamaan Korkeamman Minänsä hiljaista kutsua. Nyt tätä ohjausta luonnon salaisten voimien maailmaan on tapahtunut jo lähes 25 vuoden ajan Tiina Lindholmin johdolla.

Henkinen tie on kaikille avoinna!

Tiina Lindholm messuilla

Lokakuussa 2023 ilmestyi Kuntouttajan kultainen käsikirja, joka kuuluu UUSI AJATUS LÖYTYY LUONNOSTA-kirjasarjaan ja on sen viides osa. Aiemmat sarjaan kuuluvat kirjat ovat syntyneet Esko Jalkasen tutkimustyön ja Lindholmin pitkän yhteistyön tuloksena vuosina 2006-2007. 

 Kuntouttajan kultainen käsikirja on syntynyt tarpeesta. Lähes 15 vuotta jatkuneet yliaistilliset tutkimukseni ovat poikineet uusia käytännön ohjeita, joita kouluttamani avunvälittäjät ovat ahkerasti käyttäneet. Siten monet ohjeet ovat olleet kovassa käytössä ja niitä on laajalti testattu ja ne on todettu toimiviksi.

Käsillä olevaan kirjaan on kuitenkin saatu myös paljon aikaisemmin julkaisemattomia korkeita käytännön ohjeita, joiden tulokset voimme nähdä vasta tulevaisuudessa. Henkisten voimien voimakkaan kasvun myötä pääsemme avunvälittäjinä uusien käytännön ohjeiden avulla taas eteenpäin. Siten positiivisen energian välittäminen ja henkisten rasitteiden hävittäminen, kun sitä tehdään laajalla rintamalla, kääntää maapallon ja sen kehityksen oikeaan suuntaan. Hyvät ajatukset eivät koskaan katoa, vaan henkisen voiman avulla ne menevät luodin tavoin kohteisiinsa ja saavat siellä paljon Hyvää aikaiseksi. Tästä on ollut jo kuluneina vuosikymmeninä paljon näyttöä. Ihmeiden aika ei ole ohi!

Kuntouttajan kultaisen käsikirjan ohjeita ja tietoja voi toteuttaa monella eri tavalla. Jos olet vasta vähemmän aikaa ollut mukana avunvälitystöissä, niin Kuntouttajan kultaisella käsikirjalla on sinullekin paljon tarjottavaa. Voit rauhassa tutustua ensin Tietoja ja ohjeita avunvälittäjälle-lukuun, joka sisältää 15 erilaista aihetta, joiden tarkoituksena on tuoda laajemmin esille, miten arkielämässä käytännön ohjeita voit toteuttaa ja miten pidät omasta hyvinvoinnistasi hyvää huolta. Tämän lisäksi sinun kannattaa sen jälkeen tutustua käytännön ohjeiden otsikoihin ja lukea huolellisesti niihin kuuluvat Taustaa-osiot, joissa usein seikkaperäisesti kerrotaan käytännön ohjeen syntyyn liittyvistä tekijöistä eli minkä takia ja mistä syystä aikanaan kukin käytännön ohje on syntynyt. Samalla näet yliaistillisia tutkimuksia ja henkisiä toimia, miten niitä tehdään. Käytännön ohjeet 298-340 sopivat sinulle myös mainiosti, sillä näiden ohjeiden avulla pääset tekemään paljon hyviä ajankohtaisia avunvälitystöitäkin koko maapallon ja myös ihmiskunnan hyväksi.

 Jos olet jo pitkään ollut mukana avunvälitystöissä ja sinulle ovat tuttuja aiemmin ilmestyneen Kuntouttajan käsikirjan 297 ohjetta, voit suoraan lähteä tekemään tämän kirjan käytännön ohjeita . Ohjeet on rakennettu siten, että samalla voit syventää varpu- tai heiluri- ja laskutaitoasi, jolloin kohteiden yliaistillinen tutkiminen tulee sinulle entistä helpommaksi. Pääsääntöisesti kirjassa ohjeet vaikeutuvat sitä mukaan, kun kirja etenee.

Oppi-isäni Esko Jalkasen, kuten myös minunkin harras toive on, että mahdollisimman moni etsijä löytäisi auttamisen tien ja sitä kautta voisi toteuttaa oman Korkeamman minänsä hiljaista kutsua. Uuden ajan haasteisiin on mahdollista vastata toteuttamalla rohkeasti käytännön ohjeita. Toivottavasti saamme tulevina vuosina ja vuosikymmeninä lisää avunvälittäjiä iloiseen joukkoomme! Olemme kaikki yhtä, suurta kokonaisuutta! Onko ihmiskunta nyt valmiimpi ottamaan vastaan käytännönläheisempiä ohjeita, joihin jo H.P. Blavatsky viittasi Salaisessa Opissaan? Näin uskon nyt, kun olen seurannut jo vuosikymmenet kurssittamieni avunvälittäjien henkisiä toimia ja nähnyt sen intohimon ja ilon, millä uusiin asioihin on tartuttu. Kirjat löytyvät Tiina Lindholm Servicen puolelta.