Koulutus

Auttajien koulutus Esko Jalkasen oppien mukaisesti

Metsänhoitaja Esko Jalkanen koulutti monia satoja henkisen polun kulkijoita jo 1970-luvun lopulta lähtien. Nykyisin pidetään kursseja suurimmissa kaupungeissamme Tiina Lindholmin johdolla sekä erilaisia etäkursseja kausittain. Esim. Peruskurssin, joka sisältää myös Varputaito 1-kurssin voi käydä kotoa käsin, mikäli itse ei pääse lastenhoidon, kotieläinten tai lemmikkien hoidon tai muun syyn takia helposti kurssipaikalle. Kursseilla opetetaan auttamaan ja tähän kuuluu useita vaiheita.

Ketkä sopivat auttajiksi?

Auttajiksi sopivat kaikki henkisen polun kulkijat. Henkisen polun kulkija ei pilkkaa eikä naura asioille, joita ei pelkän järjen perusteella pystytä selittämään. Hän ymmärtää, että kyseessä ovat suuremmat asiat, joiden ymmärtäminen vaatii avointa mieltä, uskoa ja halua auttaa muita. Kurssille tulijalta ei kysytä ammattia, kaikki ovat tervetulleita. ”Tällaisen tiedon välittymiseen on yhä selvemmin liittynyt yksi ehto: se annetaan vain muiden auttamiseksi. Kohdelkaa aina muita niin kuin toivotte muiden kohtelevan itseänne,” muistutti aikanaan Esko Jalkanen. Useimmiten henkisen tien kulkija on tutustunut jo henkiseen kirjallisuuteen, useat Esko Jalkasen tai Tiina Lindholmin kirjoittamiin kirjoihin tai muuten sydämessään kokenut henkiset asiat, eritoten auttamisen itselleen läheiseksi. ”Rynnäköllä henkiselle tielle ei tunkeuduta, mutta polun löydyttyä etsijä saa tuon tuostakin hämmästellä asioiden selviämistä. Syy tähän on yksinkertainen: hän on saanut opastajan,” sanoi Esko Jalkanen aikanaan.

Henkisen tien kulkija kunnioittaa kaikkia elämänkatsomuksellisia ja uskonnollisia näkemyksiä, koska ne syntyvät kunkin yksilön vapaasta tahdosta.

Kurssit ja ryhmätoiminta

THM Tiina Lindholm vie nykyisin eteenpäin Esko Jalkasen elämäntyötä pitäen viikonloppuisin erikoiskursseja ja esitelmiä luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä. Perus- ja muut erikoiskurssit käydään nykyään etäkursseina, samalla oppien varpu-tai heiluritaitoja. Etäkursseilla, joita on aika ajoin tarjolla, on mahdollisuus tutustua mm. karma-asioihin sekä tonttujen ihmeelliseen maailmaan. Tiina Lindholm on Esko Jalkasen nimeämä työnsä jatkaja. Hän opettaa kursseilla, tarvittaessa kouluttamiensa avunvälittäjien kanssa, henkiseen kasvuun ja avunvälitykseen liittyviä asioita ja välittää Esko Jalkasen ja Tiina Lindholmin ohjeisiin perustuvaa maksutonta kuntoutusapua jäsenille yhdessä  Yhdistyksen Kuntoutustiimin kanssa.

Ajankohtaiset kurssitiedot löytyvät  Tiina Lindholm Servicen puolelta, mistä ne voi hankkia ja sillä lailla ilmoittautua mieleiselle kurssille. Yhdistyksen minkä tahansa kurssin käyneet jäsenet voivat osallistua kuukausittain useilla paikkakunnilla kokoontuviin ryhmiin. Tarkemmat tiedot ryhmänvetäjistä sekä kokoontumispaikoista ja -ajoista saa Yhdistykseltä.

Etäkurssit

Opiskele omassa tahdissasi etäopiskeluna. Löydät tämänhetkiset etäkurssit Tiina Lindholm Servicen puolelta.