Yhdistys

Eskonen

Esko Jalkanen – Luonnonvoimat Yhdistys perustettiin vuonna 1996. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi metsänhoitaja Esko Jalkasen elämäntyötä sekä edistää, tukea ja jatkaa hänen aloittamaa työtä liittyen ihmisen henkiseen kasvuun ja luonnonläheiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys järjestää mm. erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, joissa elämän ja luonnon eri ilmiöitä opetetaan halukkaille. Toimintaa johdetaan eettisesti ja korkealla moraalilla ihmistä ja hänen vapaata tahtoaan kunnioittaen. Luontoa tutkitaan ja sen antimia hyödynnetään ihmisen terveyteen, ravintoon ja kaikkinaiseen hyvinvointiin liittyen. Luontoa tutkittaessa ja hyödynnettäessä kunnioitetaan sen omaa järjestystä ja luonnonmukaisuutta. Yhdistys toimii tarpeen mukaan yhteistyössä eri alojen järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. 

Tiina Lindholm & Heidi Kallio

Yhdistys ottaa mielellään vastaan lahjoituksia toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. 

Lahjoituksia voit tehdä tästä (Stripe).

Voit myös tehdä lahjoituksen suoraan Esko Jalkanen – Luonnonvoimat Yhdistys ry:n tilille Nordea FI35 2471 2004 0086 88, Bic-koodi NDEAFIHH

Sydämellinen kiitos tuestasi!