Karma ja kohtalosi 2 etäkurssi

  • 30.5.31.7.2024

KARMA JA KOHTALOSI 2 - Näin työstät omaa karmaasi!

Etäerikoiskurssini toisen kokonaisuuden aikana (48€), joka käsittää 3 tallennettavaa ja tulostettavaa osaa saat lisävarmistusta aikaisemmin oppimistasi karmaan liittyvistä asioista. Samalla saat kurssin aikana lisää henkistä voimaakäyttöösi. Tämän takia pystyt myös paremmin vaikuttamaan omaan elämääsi, erityisesti ihmissuhteita koskevilla elämänaloilla, joilla tunnet tukkoisuutta. Siten mahdollisuutesi aktiiviseen toimintaan näkymättömillä tasoilla kasvaa voimakkaasti. Näin voit vielä syvemmin toteuttaa sielusi suurinta tehtävää, joka keventää samalla omaa karmakuormaasi. Teen myös parhaani, että ihmissuhteisiisi liittyvät karmarasitteet kevenisivät! Olet sydämellisesti tervetullut mukaan! Ilmoittautumiset ja lisätiedot: http://tiinalindholm.fi 

 

Osa 1: Nykytilanteeni ja omat henkiset vaikuttamismahdollisuuteni

·      miten henkinen bioenergiakenttäsi on kasvanut?

·      mikä on henkinen tuplamiljonääri?

·      miten voit käyttää aktiivisesti uusia henkisiä voimiasi?

·      miten toimit paratiisitilassa astraalisten haltioiden kanssa?

·      miten voit vaikuttaa henkilön omatuntoon?

·      miten voit ratkoa erilaisia auttamistehtäviä?

·      miten estät uuden karmavelan syntyä?

 

Osa 2: Karma läheisissä ihmissuhteissani ja perintöasioissani

·      miten karma vaikuttaa läheisissä ihmissuhteissa?

·      miten karmalliset suhteet vaikuttavat perintöasioihin?

·      mitä tiedämme pahan silmän olemuksesta?

·      miten toteat ja hävität pahan silmän?

·      miten toteat ja ohjaat rauhattoman vainajan eteenpäin?

·      miten voit vaikuttaa läheisiisi ja mahdollisiin kiusaajiisi?

 

Osa 3: Henkiset toimintamahdollisuuteni karmallisissa suhteissani

·      mitä tiedämme karmallisten suhteiden olemuksesta?

·      miten saat lisävoimaa suuriin tehtäviisi?

·      miten voit rauhoittaa vaikeasti hallittavan henkilön?

·      miten voit keventää omia karmallisia suhteitasi?

·      miten toimit edesmenneiden läheistesi kanssa?

·      mitä voit tehdä uuden karmavelan synnyn ehkäisemiseksi?